O nama

Mi smo grupa ljudi koja želi da doprinese unapređenju naše lokalne zajednice i doprinese inicijativi za stvaranje humanijeg društva. Želimo da kreiramo različite sadržaje usmerene na pružanje podrške osobama sa margine našeg društva. Cilj nam je da ih dodatno psihološki i finansijski osnažimo. Trudimo se da u svoje programe uključimo i širu društvenu zajednicu kako bismo se zajedno borili protiv različitih predrasuda koje su dominantne u našem društvu, a dodatno otežavaju živote ljudima. Kroz dijalog i diskusiju sa zajednicom želimo da prikažemo trenutnu situaciju i probleme sa kojima se suočavaju ljudi sa margine, te da pobudimo empatiju i razumevanje za različite probleme ljudi. Društvo koje je sklono da razume pre nego da osudi, puno empatije i solidarnosti za druge ljude, je naša vizija.

Aktuelni projekti

Liceulice Novi Sad

Program podrške fondacije Liceulice osobama koje teško dolaze do zaposlenja od početka 2019. godine dostupan je i u Novom Sadu. Pored uključivanja u prodaju uličnog magazina Liceulice, ovaj program obuhvata i razne vrste psihosocijalnog i ekonomskog osnaživanja.

Saznajte više

Klub Kompas Novi Sad

Klub Kompas zasniva se na programu podrške osobama sa poteškoćama u psihosocijalnom funkcionisanju kroz njihovo osnaživanje za što aktivniji i samostalniji život u zajednici.

Saznajte više

Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT

UG Patrija jeste jedan od dobitnik grantova u okviru projekta "Zajedno za aktivno građansko društvo- ACT". Projekat podrazumeva nekoliko različitih aktivnosti: besplatno psihološko savetovališta za korisnike psihijatrijskih usluga, Humanu mapu Novog Sada kao i institucionalni grant za dalji razvoj našeg udruženja.

Saznajte više

Humana mapa Novog Sada

“Humana mapa Novog Sada” je projekat udruženja građana “Patrija” kojim se podstiče socijalno uključivanje marginalizovanih osoba u svakodnevne društvene tokove u našoj zajednici, razvija se mreža solidarnih malih i velikih preduzetnika i građana u kojoj se svi međusobno podržavaju, a proizvod njihove saradnje je akcija kojom se rešava jedan od velikih problema marginalizovanih osoba – zadovoljavanje egzistencijalnih potreba za hranom, odevanjem, održavanjem higijene i slično.

Saznajte više

Besplatno psihološko savetovalište

Besplatno psihološko savetovalište je namenjeno korisnicima psihijatrijskih uslugama. Namenjeno je svim osobama koje su doživele iskustvo psihijatrijske hospitalizacije makar jedanput u životu. Čini ka tim mladih psihologa koji želi da unapredi podršku u zajednici pružajući besplatna psihološka savetovališta i psihoterapiju ljudima kojima je ona inače teško dostupna.

Saznajte više

Završeni projekti

Aktivacija korisnika sa psihičkim smetnjama u okviru Kluba za osobe sa psihičkim smetnjama Kompas

Projekat je realizovan podrškom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Projekat je imao za cilj rad na aktivaciji sposobnosti i socijalnih veština korisnika Doma za duševno obolela lica „Čurug“ za samostalni život i pripreme za uslugu „stanovanje uz podršku“. Priprema korisnika vršila se kao posebna programska aktivnost Kluba za osobe sa psihičkim smetnjama „KOMPAS“ u Čurugu u čije je ostale aktivnosti bio uključen značajan broj korisnika Doma.

Naše priče su vaš kompas

Cilj ovog projekta je da kroz pisanje priča naših korisnika o svojim iskustvima prikažemo i drugu stranu problema sa kojima se oni suočavaju i izazova na koje nailaze. Želja nam je da ta druga strana dovede do boljeg razumevanja ljudi koji imaju određene probleme življenja i da ukažemo na to da smo svi mi jednako l(j)udi. Nadamo se da ćete pročitati priče i time doprineti razvoju ove humane ideje. Projekat je podržan i finansiran od strane Trag fondacije u okviru programa Aktivne zajednice.

"Ka drugome- umetnost nevidljivih"

Tokom septembra će biti organizovane Art radionice sa ciljem osnaživanja osoba sa problemima u psihosocijalnom funkcionisanju. Radionice će se održavati dva puta nedeljno u Kulturnim stanicama Edšeg i Svilara. Svi zainteresovani građani koji žele da učestvuju u radionicama, mogu se javiti na broj 062727139

Pridruži nam se!

Postani deo našeg tima.