Projekti

Projekti koje sprovodi udruženje "Patrija" usmereni su na podršku osobama sa psihosocijalnim poteškoćama, na povećanje njihove vidljivosti u društvu i smanjenje stigme. Kako su osobe sa psihosocijalnim poteškoćama neretko u situaciji da finansijski zavise od drugih ili su pod povećanim rizikom od siromaštva, neki od projekata koje sprovodimo usmereni su i na podršku pri rešavanju ove vrste problema.

Aktuelni projekti

Humanko

Humanko predstavlja inicijativu za građenje istoimenog automata za osobe koje su višestruko marginalizovane. Na policama ovog automata nalaziće se sredstva za ličnu higijenu, konzervisana i nekvarljiva hrana i predmeti za hobi. Deo inicijative je i mreža podrške koju će sačinjavati različite organizacije i institucije kako bi se svakom pojedincu omogućio individualan i obuhvatan pristup rešavanju problema.

Saznajte više

Humana mapa Novog Sada

Na Humanoj mapi Novog Sada nalaze se novosadski preduzetnici koji izdvajaju neke od svojih usluga ili proizvoda besplatno marginalizovanim osobama. Na ovaj način humani preduzetnici podstiču uključivanje ovih osoba u društvenu svakodnevnicu i čine ih vidljivijima u zajednici. Na sajtu humanamapans.com možete pogledati ko su ovi preduzetnici i pročitati više o njima.

Saznajte više

Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT

UG Patrija jeste jedan od dobitnik grantova u okviru projekta "Zajedno za aktivno građansko društvo- ACT". Projekat podrazumeva nekoliko različitih aktivnosti: besplatno psihološko savetovališta za korisnike psihijatrijskih usluga, Humanu mapu Novog Sada kao i institucionalni grant za dalji razvoj našeg udruženja.

Saznajte više

Završeni projekti

"Ka drugome- umetnost nevidljivih"

Tokom septembra će biti organizovane Art radionice sa ciljem osnaživanja osoba sa problemima u psihosocijalnom funkcionisanju. Radionice će se održavati dva puta nedeljno u Kulturnim stanicama Edšeg i Svilara. Svi zainteresovani građani koji žele da učestvuju u radionicama, mogu se javiti na broj 062727139

Naše priče su vaš kompas

Cilj ovog projekta je da kroz pisanje priča naših korisnika o svojim iskustvima prikažemo i drugu stranu problema sa kojima se oni suočavaju i izazova na koje nailaze. Želja nam je da ta druga strana dovede do boljeg razumevanja ljudi koji imaju određene probleme življenja i da ukažemo na to da smo svi mi jednako l(j)udi. Nadamo se da ćete pročitati priče i time doprineti razvoju ove humane ideje. Projekat je podržan i finansiran od strane Trag fondacije u okviru programa Aktivne zajednice.