Patrija i Duša - zajedno za bolji položaj osoba sa iskustvom psihijatrijskog lečenja

Zajedno za unapređenje položaja osoba sa iskustvom psihijatrijske hospitalizacije

Uz podršku Projekta Vlade Švajcarske za podršku organizacijama građanskog društva - ACT, Udruženje građana "Patrija" i udruženje osoba sa iskustvom psihijatrijske hospitalizacije i njihovih porodica "Duša" odlučili su da sarađuju kroz tematski konkurs i tu priliku iskoriste da se međusobno upoznaju, razmene svoja iskustva i znanja i dođu do preporuka za unapređenje položaja osoba sa iskustvom psihijatrijske hospitalizacije.

U okviru ovog projekta očekuje nas međusobno upoznavanje, organizovanje fokus grupa sa osobama koje su lično prošle kroz proces psihijatrijskog lečenja i sa njihovim porodicama, izlasci u medije na kojima ćemo govoriti o zaključcima s fokus grupa, zatim javni događaj na koji ćemo pozvati građane da s nama razgovaraju na ovu temu i da na kreativan način promišljaju o razvoju usluga za podršku mentalnom zdravlju sebe i svojih sugrađana.

Realizovane aktivnosti možete pratiti na našoj facebook i instagram stranici udruženja Patrija.

Ime i prezime
email error
comment error
Poslato

Pridruži nam se!

Postani deo našeg tima.