20.10.2019

„Daj mi ruku kad ostanem bez krila"

„Daj mi ruku kad ostanem bez krila – mentalno zdravlje u zajednici" Uz ideju da nova vremena sa sobom donose i nova saznanja, kao i da je u dostizanju istog izrazito važno čuti svačiji glas, MI, članovi Kompasa, pozivamo vas na projekciju dokumentarnog filma „Otvoreni dijalog" Danijela Meklera, koji donosi novi i manje zapaženi pristup u tretmanu osoba sa određenim poteškoćama u psihosocijalnom funkcionisanju. Otvoreni dijalog, poznatiji kao „Finski otvoreni dijalog“, predstavlja relativno novi pristup u tretmanu psihosocijalnih poteškoća i podrazumeva kontinuirani rad sa porodičnim i širim socijalnim okruženjem i smanjenjem potrebe za medikamentoznom terapijom. Svaki tretman u okviru ovog pristupa podrazumeva vođenje razgovora između tima stručnjaka i osobe koja ima određene poteškoće i članovima njene/njegove porodice, kao i šire okoline. Nastoji se da se navedeni razgovori obavljaju u kući same osobe, sa naglaskom na dobro razvijenom sistemu pružanja vanbolničkih usluga. Sam pristup za rezultat ima veliki uspeh u smanjenju prisustva psihosocijalnih poteškoća na nivou oblasti u Finskoj. Pored toga, imaćete priliku i da se upoznate sa principima rada Kompasa, Klub Kompas, osnovalo je Udruženje građana „Patrija" početkom 2019. godine u saradnji sa studentima psihologije i stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja (socijalni rad, sociologija, psihologija, psihijatrija, pravo). Naša osnovna ideja temelji se na principima osnaživanja osoba sa poteškoćama u psihosocijalnom funkcionisanju za što samostalniji i aktivniji život u zajednici kroz kreativne i psihološke radionice. Trenutno ga posećuje 12 korisnika, a volonterski tim čini 10 studenata psihologije i 7 stručnih saradnika iz disciplina koje se bave mentalnim zdravljem. Nakon filma će diskusiju voditi prof. dr Vesna Gavrilov-Jerković, doktor psiholoških nauka i redovna profesorka na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Drži različite kurseve iz oblasti mentalnog zdravlja na osnovnim, master i doktorskim studijama psihologije i aktivno se bavi istraživanjima u ovoj oblasti. Paralelno, obavlja i kliničku praksu i bavi se psihološkim tretmanom, kontinuiranom edukacijom i supervizijom u oblasti psihoterapije.

Ime i prezime
email error
comment error
Poslato

Pridruži nam se!

Postani deo našeg tima.