Klub za osobe sa mentalnim smetnjama

Projekat je realizovan podrškom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat je imao za cilj osnivanje Kluba za osobe sa mentalnim smetnjama u Čurugu. Program je bio usmeren na poboljšanje položaja osoba sa psihičkim smetnjama i uključivanje u širu lokalnu zajednicu osoba na smeštaju u Domu za duševno obolela lica u Čurugu, kao i prevenciju institucionalizacije duševno obolelih lica sa prebivalištem u Čurugu, koja su u stanju socijalno zaštitne potrebe. Za realizaciju ciljeva realizovano je formiranje kluba u Čurugu za osobe sa psihičkim poteškoćama, kao i rad na podizanju svesti lokalne zajednice, a putem uključivanja zainteresovanog lokalnog stanovništva u aktivnosti kluba, kao i javne tribine.

Vreme realizacije projekta: jun – septembar 2015.

Pridruži nam se!

Postani deo našeg tima.