KOMPAS – Klub za osobe sa psihičkim smetnjama

Projekat je realizovan podrškom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat je imao za cilj podršku i inkluziju osoba sa psihičkim smetnjama na trajnom smeštaju u Domu za duševno obolela lica Čurug. Navedeni cilj realizovao se kroz njihovo aktiviranje i okupaciju slobodnog vremena u zajednici, osnaživanje korisnika Kluba i korisnika sa psihičkim smetnjama drugih rezidencijalnih ustanova, kao i kroz podizanje nivoa svesti o ljudskim pravima i mentalnom zdravlju i psihičkim smetnjama kod većinske populacije.

Vreme realizacije projekta: jun-oktobar 2016.

Pridruži nam se!

Postani deo našeg tima.