Podrška radu Kluba Kompas

Projekat je realizovan podrškom Grada Novog Sada - Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu. Projekat je imao za cilj osnaživanje osoba sa poteškoćama u psihosocijalnom funkcionisanju za što samostalniji i produktivniji život u zajednici, podizanje kvaliteta života ovih osoba, te smanjenje isključenosti iz šireg socijalnog okruženja. Navedeni cilj realizovao se kroz realizaciju programa Klub Kompas. Dva puta nedeljno održavani su susreti sa korisnicima gde su ponuđene različite aktivnosti i radionice. Realizaciji programa značajno je doprineo veliki broj volontera koji su bili aktivni tokom cele godine u radu sa korisnicima Kluba.

Vreme realizacije projekta: maj-decembar 2019.

Pridruži nam se!

Postani deo našeg tima.